Ammattiosaston tehtävät

Ammattiosasto

  • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa sekä huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla
  • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen
  • hoitaa omalla alueellaan suhteet työnantajiin, oppilaitoksiin, eri viranomaisiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön
  • tukee ja auttaa työpaikan luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja
  • huolehtii jäsentensä mahdollisuuksista työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä 
  • jakaa liiton ja ammattiosaston toimintaa koskevaa tietoa jäsenille ja välittää jäsenten näkemyksiä liiton päättäjille ja toimistoon sekä
  • järjestää jäsenilleen erilaista virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.


Ammattiosaston toiminnasta vastaa hallitus
Toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti eri työpaikkojen jäseniä. Ammattiosasto järjestää vuosittain syys- ja kevätkokouksen ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia sekä muita jäsentilaisuuksia. Ammattiosaston jäsenet päättävät ammattiosaston toiminnasta jäsenkokouksissaan.